مقاله‌ها

محاسبه‌ی بهای تمام شده کشاورزی در لحظه
سامانه کشاورزی

محاسبه‌ی بهای تمام شده کشاورزی در لحظه


در سال‌های اخیر، خشکسالیِ گسترده و افزایشِ قیمتِ نهاده‌ها، لزوم بازنگری در روش‌های سنتی مدیریت مزارع و باغات را بیش از پیش ثابت کرده است. چه بسیار شرکت‌های بزرگ کشاورزی و یا کشاورزانِ زحمت‌کشی که با فرض سود دِه بودن یک محصول، تمام سرمایه و وقت خود را صرف آن می کنند اما در نهایت متوجه می‌شوند که هزینه‌ها از درآمد پیشی گرفته و به جای سود، نتیجه‌ی زحماتشان به زیان ختم شده است. هر چند با استفاده از تیم خُبره‌ی حسابداری، بهای تمام شده‌ی محصول در نهایت قابل محاسبه است اما به نوعی می‌توان آن را نوش‌دارو پس از مرگ سهراب دانست. از سوی دیگر معمولا حسابداران مجبورند تا برای بدست آوردن بهای تمام شده، بسیاری از هزینه‌ها را به صورت تخمینی روی محصولات و مراحل عملیات سرشکن کنند که این مورد باعث ایجاد خطا در محاسبات خواهد شد. همین خطاها _هر چند اندک_ ممکن است بر تصمیمات اثرگذار شده و مسیر کشت سالانه را دچار تغییرات ناخوش‌آیند کند.

نویسنده
به‌اندیشان