پیمانکاران زمین کشاورزی خود را ارزیابی کنید

در حال حاضر شرکت‌هایی در حال فعالیت هستند که بیش از 800 هکتار زمین کشاورزی و باغ دارند که رسیدگی به کیفیت امور پیمانکاران به صورت سنتی امکان پذیر نیست. زمانی این مشکل بزرگ‌تر می‌شود که زمین‌های کشاورزی و باغ این شرکت ها در یک مکان تجمیع نشده باشد و یا حتی این اراضی به منظور کشت محصولات مختلف بر اساس آب و هوای مناطق در شهرهای مختلف کشور باشند.

پیمانکاران زمین کشاورزی خود را ارزیابی کنید

در زمین‌های کوچک کشاورزی و باغ های کوچک خودتان می‌توانید بالاسر کار باشید و کیفیت کار کارگران و پیمانکاران را رصد کنید و اگر جایی کوتاهی مشاهده کردید به آن‌ها تذکر دهید. اما در صورتی که زمین کشاورزی یا باغ شما بیش از 10 الی 20 هکتار باشد این کار به همین سادگی نیست و نمی توان پیوسته بالاسر پیمانکاران و کارگران باشید.

در حال حاضر شرکت‌هایی در حال فعالیت هستند که بیش از 800 هکتار زمین کشاورزی و باغ دارند که رسیدگی به کیفیت امور پیمانکاران به صورت سنتی امکان پذیر نیست. زمانی این مشکل بزرگ‌تر می‌شود که زمین‌های کشاورزی و باغ این شرکت ها در یک مکان تجمیع نشده باشد و یا حتی این اراضی به منظور کشت محصولات مختلف بر اساس آب و هوای مناطق در شهرهای مختلف کشور باشند.

اگر بخواهیم به برخی کارهای روتین و ضروری زمین های کشاورزی و باغ ها اشاره کنیم می‌توانیم به امور زیر اشاره کنیم:

  1. آبیاری
  2. از بین بردن علف‌های هرز
  3. کوددهی
  4. سم پاشی
  5. و ...

حالا شما فرض کنید یک زمین 300 هکتاری را به یک پیمانکار سپرده اید تا برایتان در ازای دریافت مبلغی آبیاری کند. شما از کجا باید بفهمید که به طور مثال 3 هکتار از یک بلوک زمین آب داده نشده است یا آب کم داده شده است؟ شما چطور می‌خواهید از این کم کاری مطلع شوید؟ زمانی که به برداشت محصول می‌رسید و محصول آن منطقه که آب خوب نخورده نامرغوب می‌شود؟ آن زمان دیگر اتفاقی که نباید رخ می‌داد، رخ داده است و دیگر کمی دیر شده است.

همین وضعیت را در مورد از بین بردن علف های هرز در نظر بگیرید. اگر شما به عملکرد پیمانکاری که علف‌های هرز را از بین می‌برد نظارت نداشته باشید و کارش را خوب انجام ندهد، در حقیقت آبیاری شما هم با مشکل روبرو می‌شود و آبیاری هم به صورت بهینه انجام نخواهد شد چون عملکرد مسئول از بین بردن علف‌های هرز درست نبوده است.

راه حل چیست؟

ما این مشکلات را در یک نرم افزار با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای حل کرده‌ایم. نحوه کار به چه صورت است؟

به طور مثال شما میخواهید عملکرد پیمانکار مربوط به آبیاری را ارزیابی کنید. در این نرم افزار مناطقی که با کم آبی مواجه هستند را در تصویر با رنگ مشخصی مشاهده خواهید کرد. این رنگ شاخص نشان دهنده این است که آن مناطق به درستی آبیاری نشده اند و شما می‌توانید با یک تماس با پیمانکار این مشکل را برطرف و از کم کاری جلوگیری کنید.

در مثال دیگر می‌توانیم از بین بردن علف های هرز را بررسی کنیم. در تصاویری که در نرم افزار با رنگ های مشخصی به شما می‌دهد، به طور مثال در مناطقی که با رنگ سبز مشخص شده است به درستی علف های هرز از بین نرفته است و باز هم می‌توانید با یک تذکر ساده از یک کم کاری که می‌تواند نتایج بدی در پی داشته باشد جلوگیری کنید.

شرکت به اندیشان یک راه حل نرم افزاری برای مشکلات شما طراحی کرده است. برای اطلاع از سایر ویژگی های این نرم افزار به صفحه سیستم بهای تمام شده کشاورزی مبتنی بر GIS مراجعه فرمایید.