میزان محصول خود در سال آینده را پیش بینی کنید

شاید فکر کنید تیتر این مطلب صرفا یک تیتر اغوا کننده جهت ورود شما به این صفحه باشد. حالا هم که در حال مطالعه هستید شاید با خود می‌گویید بخوانیم ببینیم نویسنده چه نطلبی را می‌خواهد بگوید که از چنین تیتری استفاده کرده است. اما این صرفا یک تیتر توخالی نیست؛ بلکه یکی از ویژگی‌های سامانه کشاورزی به اندیشان است که به شما این امکان را می‌دهد تا بتوانید محصول زمین کشاورزی خود را در آینده پیش بینی کنید و بر اساس آن تصمیم‌های مهمی بگیرید.

میزان محصول خود در سال آینده را پیش بینی کنید

شاید فکر کنید تیتر این مطلب صرفا یک تیتر ترغیب شما برای مطالعه این مطلب باشد. حالا هم که در حال مطالعه هستید شاید با خود می‌گویید بخوانیم ببینیم نویسنده چه مطلبی را می‌خواهد بگوید که از چنین تیتری استفاده کرده است. اما این صرفا یک تیتر توخالی نیست؛ بلکه یکی از ویژگی‌های سامانه کشاورزی به‌اندیشان است که به شما این امکان را می‌دهد تا بتوانید محصول زمین کشاورزی خود را در آینده پیش بینی کنید و بر اساس آن تصمیم‌های مهمی بگیرید.

یکی از امکانات بسیار عالی سامانه ای که توسط شرکت به اندیشان تولید شده است، "امکان مقایسه تصاویر ماهواره‌ای تاریخ‌های مختلف روی نقشه" می‌باشد. به طور مثال یکی از مزیت‌ها و شاید یکی از کوچکترین مزیت‌های این مقایسه این است که شما تصویر ماهواره‌ای امروز را با تصویر ماهواره‌ای 10 روز پیش مقایسه می‌کنید و می‌بینید بخشی از زمین سبزتر دیده می‌شود و متوجه می‌شوید که ممکن است در آن ناحیه علف هرز زیادی رشد کرده باشد و نیازمند بازرسی و رسیدگی به این مشکل است.

ویژگی مهم دیگر این است که صرفا تصاویر ماهواره ای ساده در اختیار شما قرار نمی‌گیرد؛ بلکه نوعی از عکس‌ها هم وجود دارد که بر اساس شاخص NDVI است. این شاخص که میزان سبزینگی زمین کشاورزی را نشان می‌دهد و عددی بین 1-  الی 1 می‌باشد. حالا چطور باید از آن استفاده کنید؟

چندین کاربرد مهم دارد که یکی از آن‌ها را به عنوان مثال خواهیم گفت. فرض کنید ده روز قبل نوعی کود به زمین داده شده است. با این تصویر می‌توانید بررسی کنید که این کود چه مقدار بر سبزینگی و رشد محصولات تاثیر داشته و با امکان مقایسه‌ای که وجود دارد، آن را با سری قبلی که کود داده‌اید مقایسه کنید.

همانطور که گفتیم این موضوع را هم متوجه خواهید شد که در منطقه ای از زمین که میزان سبزینگی به طور غیرعادی زیاد شده است. زمانی که شما کار خاصی نکرده اید و کود هم نداده‌اید می‌شود احتمال داد که علف هرز زیاد شده است.

حالا چطور میزان محصول و وضعیت زمین را پیش بینی کنید؟

با یک مثال می‌توانیم این مورد را تا حد امکان ساده سازی کنیم. اما نیاز به بحث بیشتر و مشاوره دارد. 

فرض کنید مهرماه هر سال در بخشی از زمین گندم می‌کاریم. سامانه‌ی ما این امکان را به شما می‌دهد که با مقایسه‌ی شاخص‌های فروردین پارسال با فروردین امسال به این نتیجه برسید که با توجه به روند رشد تا الان وضعیت محصول امسال بهتر خواهد شد یا بدتر و اگر وضعیت از پارسال بدتر است می‌شود با بکارگیری روش‌هایی مثل کود دهی این کندی رشد را جبران کنیم.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در ارتباط باشید یا وارد بر روی لینک سامانه بهای تمام شده کشاورزی به اندیشان کلیک کنید.