راه اندازی سامانه برنامه‌ریزی عملیاتی و کنترل پروژه شرکت متد

پس از برگزاری جلسات تحلیلی و هم اندیشی، سامانه برنامه‌ریزی عملیاتی و کنترل پروژه شرکت متد توسط شرکت به‌اندیشان کسب و کار هوشمند راه اندازی شد.

راه اندازی سامانه برنامه‌ریزی عملیاتی و کنترل پروژه شرکت متد

شرکت متد یک شرکت مادر در حوزه درمانی است که دارای زیر مجموعه های متعدد شامل بیمارستان ها، مراکز درمانی، تصویربرداری، ارتزو پروتز و ... در سراسر کشور می باشد. با راه اندازی سامانه برنامه‌ریزی عملیاتی شرکت متد، مراکز زیر مجموعه این شرکت ابتدا اهداف کمی سالانه خود را ذیل سیاست ها و راهبرد های مشخص شده، در قالب منظرهای چهار گانه روش کارت امتیازی متوازن ثبت می کنند. پس از بررسی و تایید اهداف کمی، برنامه ها و فعالیت های ذیل آن ها در سامانه ثبت شده و مراحل تصویب آنها طی خواهد شد. در نهایت پس از تصویب برنامه ها و فعالیت ها، فاز ثبت گزارش و کنترل برنامه ها آغاز شده و مراکز در بازه های مشخص اقدام به ثبت گزارشات ذیل فعالیت ها می کنند. این گزارشات پس از بررسی و تایید میزان پیشرفت برنامه ها و اهداف را مشخص خواهد کرد. داشبورد های اطلاعاتی و گزارش ساز های مختلف سامانه برنامه ریزی و کنترل به اندیشان امکان مدیریت و پایش برخط برنامه ها را برای مدیران و دست اندر کاران فراهم خواهد کرد. شایان ذکر است، شرکت متد یکی از زیر مجموعه های بنیاد شهید و امور ایثارگران که خدمت رسانی در حوزه های درمانی به عموم مردم و بالاخص خانواده محترم ایثارگران را در دستور کار خود دارد و در تلاش است تا با بهره گیری از سامانه برنامه ریزی عملیاتی و کنترل بتواند کمیت و کیفیت خدمات خود را به هم میهنان عزیز بهبود ببخشد.